Miss Laura

Menu

Mughal-E-Azam - hindi old film for winter

Mughal-E-Azam to wielki bollywoodzki epos historyczny i dramat miłosny z epoki Wielkich Mogołów(XVIw.), zrealizowany w 1960 roku. W rolach głównej Dilip Kumar i Madhubala – sławni aktorzy klasycznego kina indyjskiego. Film produkowano aż dziewięć lat!

XVI wiek. Wielki cesarz Mogołów Akbar rządzi milionami ludzi. Godnie nosi imię Opiekuna Świata i pozwala się nazywać Cieniem Boga, ale w swoim sercu doświadcza głębokiej bezsilności. On władca całych Indii nie może mieć tego, co ma tylu jego poddanych. Pokornie parząc gołe stopy o rozgrzany piasek pustyni pielgrzymuje więc do pustelni, by tam wznosząc ręce ku górze wymodlić syna. I Bóg spełnia jego pragnienie. Na świat przychodzi Salim. Długo oczekiwane dziecko łatwo rozpieścić, chronić je, zbyt mu dogadzać. Pragnąc wychować syna na twardego wojownika, przyszłego władcę imperium Akbar ku rozpaczy matki odsyła Salima na wojnę. Przez kilkanaście lat oddalony od domu Salim staje się nieustraszonym wojownikiem. Jego powrót uszczęśliwia matkę. Wkrótce jednak inna kobieta, piękna tancerka Anarkala zajmuje serce księcia Salima. Czy mimo wyraźnego zakazu rodziców Salim poślubi ukochaną kobietę?

Najsławniejsza scena tańca niewolnicy przed cesarzem rozgrywa się w Pałacu Luster w Dżajpurze. Widzimy w niej tańczącą Madhubalę, a słyszymy śpiew Lata Mangeshkar: „pokochałam, więc czego mam się obawiać?”. Film nakręcono jako czarno-biały. Ta scena była jedną z trzech w Technicolorze. W 2004 roku film poddano rekonstrukcji i sztucznie pokolorowano. W 2005, Indiatimes Movies film zaliczono do 25 najbardziej godnych uwagi filmów Bollywoodu, (Top 25 Must See Bollywood Films).

„Na tym świecie obdarzamy miłością tylko raz.
Pogrążeni w jej bólu żyjemy i z tym bólem umieramy.
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Pokochałam.
Pokochałam, a to przecież nie zbrodnia.
Pokochałam.
Pokochałam, a to przecież nie zbrodnia.
Czemu więc mam zmilczeć swe westchnienia?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Dziś zdradzę wam tajemnicę, jaką skrywam w sercu.
Nawet jeśli świat odbierze mi za to życie.
Dziś zdradzę wam tajemnicę, jaką skrywam w sercu.
Nawet jeśli świat odbierze mi za to życie
Skoro świat spostrzega śmierć,
Skoro świat spostrzega śmierć,
Czemu mam umierać,
Zdławiwszy mą tajemnicę.
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?

Moje serce zawsze będzie go pragnąć.
A płomień miłości na tym dworze jarzyć się jak lampa.
Moje serce zawsze będzie go pragnąć
A płomień miłości na tym dworze jarzyć się jak lampa.
W miłości żyć i w miłości spłonąć.
W miłości żyć i w miłości spłonąć.
Cóż innego pozostało?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Naszej miłości nie mogę zmilczeć.
Głoszę ją na cztery strony świata.
Naszej miłości nie mogę zmilczeć.
Głoszę na cztery strony świata.
Nie mogę skryć jej przed Bogiem,
Czemu mam skrywać przed ludźmi?
Nie mogę skryć jej przed Bogiem,
Czemu mam skrywać przed ludźmi?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Pokochałam, a to przecież nie zbrodnia
Czemu więc mam zmilczeć swe westchnienia?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?”

tłumaczenie z hunterwaalii

Mughal-E-Azam to jedyny film hindi z lat 60. dostępny na UT z napisami w języku angielskim. Podaję tutaj link Mughal – E – Azam

Czy zgadzacie się z tym o czym śpiewa piękna Anarkala? Kocha się tylko raz?

Mughal-E-Azam is a great Bollywood historical epic and a love drama from the time of the Great Mughals (XVI century), realized in 1960. In the main roles Dilip Kumar and Madhubala – famous actors of classical Indian cinema. The film was produced for nine years.

XVI century. The great Emperor Mughal Akbar rules millions of people. He is worthy a name of the Protector of the World and allows himself to be called the Shadow of God, but in his heart he experiences a deep powerlessness. He, the ruler of all India, can not have what so many of his subjects have. He humbly burns his bare feet to the hot sand of the desert, so he pilgrims to the hermitage to raise his hands up to pray for his son. And God fulfills his desire. Salim comes to the world. The long-awaited child is easy to spoil, protect it, give him too much pleasure. Wanting to raise his son as a tough warrior, the future ruler of the Akbar empire, he sends Salim back to war for his mother’s despair. For a dozen or so years away from the house Salim becomes a fearless warrior. His return makes his mother happy. Soon, however, another woman, the beautiful dancer Anarkala takes the heart of Prince Salima. Will Salim marry a beloved woman despite the clear ban on parents?
The most famous slave dance scene in front of the Emperor is played at the Luster Palace in Jaipur. We see in it a dancing Madhubala, and we hear the song of Lata Mangeshkar: „I loved, so what should I fear?”. The film was shot in black and white. This scene was one of three in Technicolor. In 2004, the film was reconstructed and artificially colored. In 2005, Indiatimes Movies, the film was ranked among the 25 most notable films of Bollywood (Top 25 Must See Bollywood Films).

„In this world, we give love only once.
We are alive in her pain and we die with this pain.
But since I fell in love, why fear?
Since I loved, why fear?
I fell in love.
I fell in love, and this is not a crime.
I fell in love.
I fell in love, and this is not a crime.
Why, then, should I silence my sighs?
But since I fell in love, why fear?
Since I loved, why fear?
Since I loved, why fear?
Today I will reveal to you the secret that I hide in my heart.
Even if the world takes my life for it.
Today I will reveal to you the secret that I hide in my heart.
Even if the world picks me up for this life
If the world sees death,
If the world sees death,
Why should I die,
Having strangled my secret.
But since I fell in love, why fear?

Mughal-E-Azam is the only hindi movie from the 1960s available on UT with subtitles in English. I give here a link Mughal – E – Azam

Do you agree with what Anarkala is singing about? She loves only once?

Lyrics: Anoushka Shankar – Beloved

lub

Something about Christmas Eve in Europe

Hmm, dopiero się zorientowałam, że nie złożyłam Wam życzeń. Zatem życzę Wam moi czytelnicy wesołych Świąt, spędzonych tylko w gronie najbliższych. Zdrowia, przyjaciół, którzy zawsze będą przy Was i nigdy ni zawiodą. Prawdziwej miłości,takiej, która nie wygasa. Drugiej połówki, która będzie stała za Wami nawet wtedy, gdy cały świat będzie przeciw. Siły, aby podnieść się po każdym upadku. Wytrwałości w dążeniu do celów oraz, gdy jest ciężko. Spełnienia najskrytszych marzeń 🙂 I abyście byli szczęśliwi. no i czego jeszcze braknie? No jasne, że tak! bogatego Mikołaja 😀

Hmm, I just realized that I did not give you wishes. Therefore, I wish you my readers of Merry Christmas, spent only in the company of loved ones. Health, friends who will always be with you and will never disappoint you. True love, one that does not expire. The other half that will stand behind you even when the whole world will be against it. Strength to rise after each fall. Perseverance in pursuing goals and when it is hard. Fulfill your deepest dreams 🙂 And make you happy. what’s missing? Of course yes! rich Santa: DWigilia (łac. czuwanie) – początkowo oznaczała pewnie wiecie ale oczekiwanie. Dawniej w ten magiczny dzień obowiązywał post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem. A teraz powiem Wam co się jada w Wigilię w Polsce i za granicą bo to są tak odmienne potrawy i ciekawe, że warto o nich wspomnieć. Aż chciałoby się je wszystkie wypróbować 😉

We Francji w Wigilię je się pasztet strasburskim z gęsiej lub kaczej wątróbki (foie gras), z ostrygami i wędzonym łososiem. Również jada się mięso drobiowe, zwłaszcza indyka.

Na wschodzie Polski i na Ukrainie pierwszą potrawą jest kutia – pszenica lub jęczmień z dodatkiem miodu, migdałami i śliwkami. Jest także podzielenie się opłatkiem, który jest symbolem przyjaźni i miłości, pojednania i przebaczenia.

W Szkocji tradycyjnie spożywa się owsiankę z whisky.

W Walii Calennig – jabłko, ustawione na trójnogu z patyczków, naszpikowane migdałami, goździkami i innymi przyprawami oraz przybrane zielenią. Chodzące po kolędzie dzieci ofiarowują je w zamian za małe datki.

W Szwecji tradycyjnie podaje się rozmoczoną suszoną rybę, galaretę,i chleb.

W Danii je się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami.

W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka

We Włoszech podaje się ravioli z mięsnym farszem i ciasto drożdżowe z korzeniami.

Christmas Eve (Latin Vigil) – initially meant probably you know but expectation. In the past, this fast was in force on this magical day. The Christmas Eve table was seated when the first star shone. It was meant to resemble the Star of Bethlehem who led shepherds and mages to Bethlehem. And now I will tell you what is eaten on Christmas Eve in Poland and abroad because these are so different dishes and interesting that it is worth mentioning them. Until you would like to try them all 😉

In France, on Christmas Eve, you eat the liver pâté from goose or duck liver (foie gras), with oysters and smoked salmon. Poultry meat is also eaten, especially turkey.

In the east of Poland and Ukraine, the first dish is kutia – wheat or barley with the addition of honey, almonds and plums. It is also to share the wafer, which is a symbol of friendship and love, reconciliation and forgiveness.

In Scotland, it is traditionally eaten with whiskey porridge.

In Wales Calennig – apple, set on a tripod with sticks, full of almonds, cloves and other spices and garnished with greenery. Children who are going for a car offer them in return for small donations.

In Sweden, soggy dried fish, jelly and bread are traditionally served.

In Denmark, you eat sweet rice with cinnamon and a baked goose with apples.

In Austria, there is a carp or duck on the Christmas table

In Italy, ravioli with meat stuffing and yeast dough with roots are served.
lub

Strawberry BubblegumDzień dobry moi Kochani 🙂 Nadchodząca magia Bożego Narodzenia od dawna udziela się wszystkim a szczególnie to widać w społeczności blogerów, setki świątecznych inspiracji wyświetlają się na stronach głównych stron o tematyce lifestylowej, fashion, beauty. A ja do tej pory nawet nie udekorowałam choinki w bombki, nie mówiąc już o udekorowaniu swojego mieszkania świątecznymi akcesoriami. U mnie nadal tam panuje soczysta jesień i to w każdym detalu. Nie winię tu moich obowiązków związanych z chodzeniem do szkoły, to własna decyzja. Nie chcę osłabić cudownej atmosfery świąt wczesnymi przygotowaniami. Dopiero jutro zacznę robić pierniczki, rozwieszę lampki i wyjmę świąteczną zastawę. Uwielbiam zachwycać się świątecznym wnętrzem mojej przytulnej przestrzeni gdy przyjdzie na to odpowiednia pora, najlepiej popijając w tym czasie gorącą czekoladę z piankami marshmallows i podjadając własnej roboty kutię 😀 W moim małym m2 już zaraz w powietrzu unosić się będzie zapach pieczonych pierniczków i pomarańczy z goździkami. Gdy patrzę na małe udekorowane w salonie drzewko to wiem, że tylko krótki skrawek czasu dzieli mnie od rodzinnych opowieści przy wigilijnym stole. A Wy już jesteście gotowi na Święta, czy jeszcze czekają Was przygotowania jak u mnie?

Gdyby opisać mój dzisiejszy look ale tak abstrakcyjnie, to pierwsze moje skojarzenie to guma truskawkowa, i różowe pianki oblane czarną czekoladą. Sorki ale takie mam teraz skojarzenia, bo jeszcze nie jadłam śniadania 😉 Zanim jednak zjem to obiecałam wam opowiedzieć co nieco o tym konkursie w którym biorę udział. Otóż coroczny Fashion Designer Awards jest idealny dla przyszłych projektantów mody i potrafi wywindować nas projektantów tak, iż potem ze znalezieniem dobrej pracy to na pewno nie ma kłopotów. Ze swoich źródeł wiem, że w jury w tym roku zasiądzie Maciej Zień 🙂 Super nie? A wygrać można podobno 100tys, staż, oraz studia na zagranicznej uczelni mody. Też wspaniale nie? Konkurs jest i trudny i łatwy, bo przygotować należy moodboard (tablicę nastroju), 5 rysunków żurnalowych, a gdy przejdzie się w Lutym do półfinału, odszyć dwa projekty, i zrobić sesję zdjęciową. Zapowiada się truskawkowo i nie moi drodzy, za wyjątkiem używki jaką jest pasja, to nie brałam żadnych dopalaczy. To mój plan jest stricte, i proszę życie, nie rozwalaj mi go. Jak będziecie trzymać za mnie kciuki to mi się na pewno uda 🙂 Fajnego czwartku moi drodzy.

Good morning, my Dear 🙂 The coming Christmas magic has long been given to everyone, and this is particularly evident in the blogging community, hundreds of Christmas inspirations are displayed on the websites of the main lifestyle, fashion and beauty websites. And I have not even decorated Christmas trees with baubles, let alone decorate my apartment with Christmas accessories. At my place there is still a juicy autumn there and in every detail. I do not blame my duties related to going to school, it’s my own decision. I do not want to weaken the wonderful atmosphere of Christmas with early preparations. It’s not until tomorrow that I start making gingerbreads, hanging out the lamps and taking out Christmas tableware. I love to admire the festive interior of my cozy space when the time comes for me, preferably sipping hot chocolate with marshmallows and a homemade kutia 🙂 In my small apartment, the smell of baked gingerbreads and orange with cloves will float in the air. When I look at a small tree decorated in the living room, I know that only a short bit of time separates me from my family stories at the Christmas table. And you are ready for Christmas, are you still preparing for me?

If I describe my today’s look but so abstractly, my first association is strawberry gum, and pink foams covered with black chocolate. Sorry, but I have associations now, because I have not eaten breakfast yet. But before I eat, I promised to tell you something about this competition in which I take part. Well, the annual Fashion Designer Awards is ideal for future fashion designers and can push us designers so that then finding a good job is definitely no trouble. From my sources I know that Maciej Zień will sit on the jury this year 🙂 Super not? And you can probably win 100,000, internship, and study at a foreign fashion university. Also not great? The competition is also difficult and easy, because you should prepare a moodboard (mood board), 5 cartoons, and when it will go to the semi-final in February, sew off two projects, and make a photo session. It promises to be strawberry and not my dear, except for the stimulant which is passion, I did not take any boosters. This is my plan strictly, and please, do not break it down. If you keep my fingers crossed for me I will definitely succeed. Have a great Thursday.

ph – Nikodem Szymański

sukienka – Asos/płaszcz – kto to wie/ buty – old

Lyrics – Justin Timberlake – Strawberry Bubblegum

lub

Lust list # 4

Dzień dobry Kochani 🙂 Święta depczą nam po nogach więc postanowiłam zrobić listę ubrań, akcesoriów vintage i fajnych rzeczy do domu, którymi jeszcze możecie się zainspirować przy kupnie czy doborze podobnych rzeczy przed świętami. Oczywiście możecie wybrać coś z zaproponowanych przeze mnie ubrań ale równie dobrze jeśli macie parcie na coś bardziej ‚swojego’, to idźcie do zakładu krawieckiego. Wbrew opiniom szycie u krawcowej wcale nie jest droższe niż kupienie ciuszka w sklepie, a mamy wtedy spersonalizowany wygląd. No to zaczynam z listą 🙂

Good morning my dear, 🙂 Christmas is treading our legs so I decided to make a list of clothes, vintage accessories and cool things for the home, which you can still inspire when buying or choosing similar things before Christmas. Of course, you can choose something from the clothes proposed by me, but as well if you have more pressure on your own, go to the tailor’s shop. Contrary to opinions, sewing at a dressmaker is not more expensive than buying a piece of cloth in a shop, and we have a personalized look. Well, I’m starting with the list 🙂💜 Syropy Monin – Dla osłody w te zimne dni. Najlepsze do herbaty to korzenne przyprawy, pomarańczowy, a do kawy solony karmel, piernik, wanilia i ciasteczka czekoladowe. Dostępne tutaj

💜 Monin syrups – For cover in those cold days. The best for tea is spicy spices, orange, and coffee salted caramel, gingerbread, vanilla and chocolate cookies. Available here💜 – Zimowy płaszcz. Zawrócił mi w głowie, z tkaniny artystycznej. Zwróćcie uwagę na pomysł na podszewkę. Dostępny tutaj

💜 – Winter coat. He turned my head in the fabric of art. Pay attention to the idea for the lining. Avaiable here💜 Zegarek z kolibrami. Dostępny tutaj

💜 Watch with colibers. Avaiable here💜 – Żółty szlafroczek. Polskiej marki Yellowmeadow Dostępny tutaj

💜 – Yellow dressing gown. Polish brand Yellowmeadow Available here💜 – Maszyna do szycia wielofunkcyjna. Janome. Dla mnie must-have ale jeszcze nie mam. Polecona przez MadebyRuda. Dostępna tutaj

💜 – Musujące kule do kąpieli. W kształcie babeczek, choinek i innych cudów. Dostępne tutaj

💜 Herbatki – Naturalne herbaty produkowane we Francji, o różnych intensywnych smakach. Plusem są fantazyjne kształty saszetek na napój np. gwiazdki. Od razu skojarzyły mi się one ze świętami. Dostępne tutaj tutaj

💜 – Książka – Zostań gwiazdą Instagrama. Dostępna tutaj

💜 – Przewodnik Finansowy ninja. Można dowiedzieć się jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Dostępny tutaj

💜 – Książka. Pieniądze dla Pań. Krótki kurs finansów dla każdej z nas. Dostępna tutaj

💜 – Książka. Jak szyć. Spódnice i sukienki. Dostępna tutaj

💜 Gra Taboo – Jedna z najfajniejszych gier, jakie znam, sprawdzi się na imprezach, na rodzinnych spotkaniach, spodoba się starszym i młodszym. Zasady są bardzo proste, a zabawa doskonała. Dostępna tutaj

💜 Game Taboo – One of the coolest games I know, will work at parties, at family gatherings, will appeal to the older and younger. The rules are very simple and the game is excellent. Avaiable tutaj

💜 – Multifunctional sewing machine. Janome. Must-have for me, but I do not have it yet. Recommended by MadebyRuda. available here

💜 – Sparkling balls for bathing. In the shape of cupcakes, Christmas trees and other miracles. Avaiable here

💜 Teas – Natural teas produced in France, with various intense flavors. The upside is the fancy shapes of drink sachets, e.g. stars. They immediately connected me with the holidays. Available here

💜 – Book – Become an Instagram star. Avaiable here

💜 – Financial Ninja Guide. You can learn how to manage your money wisely. Avaiable here

💜 – Book. Money for women. A short finance course for each of us. available here

💜 – Book. How to sew. Skirts and dresses. Available here

💜 Manekiny dekorycjne Krysińskich – Zakochałam się w tym złotoczarnym a wy? Och żebym miała jeden z nich. Dostępne na www.manekinydekoracyjne.pl

💜 Krysinski’s decorative mannequins – I fell in love with this golden-black one and you? Oh, let me have one of them. Available on site www.manekinydekoracyjne.pl


💜 – A może zakupy w Warszawie ? Proponuję Wam zatem udać się na

💜 – Oh Bazar Last Minute 21 Grudnia w NIEBO, ul.Nowy Świat 21

💜 – Targ świąteczny od 15 – 23 Grudnia w Hala Gwardii, Plac żelaznej bramy 1

💜 – Jarmark Bożonarodzeniowy od 4 – 23 Grudnia w Hali Koszyki, ul.Koszykowa 63

Moja lista już spisana na Grudzień. A Wy co życzycie sobie dostać pod choinkę? Do czwartku moi drodzy. Udanego tygodnia w tym przedświątecznym zgiełku.

PS. Poszerzyła się zakładka O mnie – więcej i mniej poważnie (chyba)

💜💜💜

💜 – Or maybe shopping in Warsaw? I suggest that you go on

💜 – Oh Bazar Last Minute 21 December in NIEBO, ul.Nowy Świat 21

💜 – Holiday market from 15 – 23 December in the Hall of Guard, Square of the Iron Gate 1

💜 – Christmas market from 4 – 23 December in Hala Koszyki, ul.Koszykowa 63

My list has already been written for December. And what do you want to get under the Christmas tree? By Thursday, my dears. Have a good week in this pre-holiday hustle and bustle.

PS. The „About me” tab has expanded – more and less seriously (I think)

lub

Believe in YouDzień dobry Kochani 😀 Nie powinnam mówić – spieszę się dzisiaj z tym wpisem – bo blog dla mnie jest ważną częścią życia. Wyrabia we mnie pozytywne nawyki i daje radość. Jest już prawie 6 a ja od godziny coś tam poprawiam. Szukanie piosenki – to jest dla mnie wyzwanie – zdarza się i tak 😀 Żeby tylko ktoś spoza blogosfery, konkretny ktoś nie pomyślał, że słowa są kierowane do niego. Miałam ostatnio taki niefart, że facet któremu się podobałam bardzo chciał komunikować się ze mną i wyłącznie dość wirtualnie bo poprzez piosenki, i zaowalowaną wymianę poglądów, zainteresowań czy whatever 😀 Powiem bardzo szczerze, że już wyrosłam z takiej komunikacji 😉 No to byłoby na tyle o mojej dewiacji 😀 Ad hoc ten wpis leci bo zaraz idę na zajęcia z rysunku 🙂 W szkole pozaliczałam prawie wszystko, z rysunku żurnalowego zainspirowanego Zahą Hadid dostałam 4+ a nauczycielka zabroniła mi więcej malować niebieskimi Promarkerami. Co ja biedna pocznę haha. Co poza tym u mnie słychać? 27- 31 grudnia spędzę w Paryżu, stąd ta nieudolna próba na blogu zaznaczenia, że uwielbiam Francję, i wszystko co z nią związane. Moja miłość do niej się rozszerza tak iż zaczęłam się we wrześniu uczyć języka(teraz jestem na etapie – no wymów to do cholery dobrze- mówi mama) 😀 Natomiast na 9 stycznia mam zaplanowaną operację nogi. To by było na tyle. Nutka inspiracji poniżej 😉 Buziaki i do następnego razu.

Good morning my Dear 😀 I should not say – I’m in a hurry with this entry today – because a blog is an important part of my life for me. It creates positive habits in me and gives me joy. It’s almost 6 and I’ve been correcting something for an hour. Finding a song – this is a challenge for me – it happens anyway 😀 Only someone outside the blogosphere, a concrete person would not think that the words are directed to him. I was so unhappy lately that the guy who I liked very much wanted to communicate with me and only quite virtually because through songs, and a shared exchange of views, interests or whatever 😀 I will say very honestly that I already grew out of such communication 😉 Well, that would be enough my deviation 😀 Ad hoc this post flies because I’m going to class drawing 🙂 I graduated from almost everything in the school, I got 4+ from a journal drawing inspired by Zahą Hadid, and the teacher forbade me to paint more with blue Promarkers. What a poor thing I will do, haha. What else? December 27-31 I will spend in Paris, hence this inept attempt on the blog to mark that I love France and everything related to it. My love for France is expanding so that I started to learn the language in September (now I’m at the stage – well, say it fucking good, my mother says). On the January 9 I have a planned leg operation. That’s it. A touch of inspiration below 😉 Kisses and see you next time.

ph – Monika Chylak

sukienka – Artka/ rajstopy, buty – old

Lyrics: Believe in You – Dash Berlin feat. Sarah Howells Secede

lub

VivemeDzień dobry moi drodzy 😀 Pogoda zrobiła się teraz bardziej sprzyjająca niż 1 grudnia. Przeczucie mi mówi, że końcówka roku będzie fartowna i stanie się zaczątkiem niezwykłych przemian, a żyjąc tu i teraz pojawią się magiczne zdarzenia w moim życiu. Śnieg zrobi się jeszcze bardziej iskrzący w świetle pośród ubranych w gustowne igliwie choinek a gwiazdy betlejemskie dwoma niebiańskimi kolorami dadzą mi wyraźnie do zrozumienia, żeby podążać za nimi, gdyż nie może zabłądzić kto idzie ich śladem. Miłość do natury i człowieka rodzi się tylko w czystym sercu, w takim chwilowo wolnym od pożądania, gdyż ono w sercu zasiewa fałsz. Tak więc chwilo trwaj 😉

I tak 1 dnia grudnia wcisnęłam się w białe rajstopy z motywem stokrotki a poszczególne elementy stroju raczej do siebie pasują. Niezwykle ciepła kurtka Artki do spódnicy i rajstop. Dopełnieniem stroju jest brązowy mały plecak, który stworzył trochę nudną całość razem z kurtką ale społecznie akceptowalną. Ja teraz szykuję się na zajęcia, więc muszę kończyć post. Życzę wam zwyczajnie wielu chwil szczęścia i łapania jego za rogi, dzisiaj i zawsze, tak po prostu 🙂 Aha mamy dzisiaj Barbórkę, bo jest 4 grudnia więc telefony w łapki już! 😀

ph – Monika Chylak

rajstopy -modcloth/ kurtka – Artka/ plecak – old/ spódnica – old

Lyrics : Laura Pusini – Viveme

lub

20 postów dzięki którym twoje zdjęcia będą najładniejsze

“You don’t make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.” ― Ansel Adams

Zdjęć nie tworzy się tylko aparatem fotograficznym. Podczas tworzenia fotografii wykorzystujesz również wszystkie obrazy które widziałeś, książki które przeczytałeś, słyszane utwory muzyczne oraz ludzi których kochałeś.

Dzięki fotografii możesz zbudować bloga lub zupełnie odwrotnie, zniszczyć go. Podobnie jest z małym biznesem. Dlatego zapewne wszyscy chcą zgłębiać tajniki tej sztuki. Czy zatem jest po co pisać tego posta? Z cała pewnością są rzeczy których musisz się nauczyć jeśli chcesz polepszyć swoją fotografię – podstawy fotografii, jak ustawić ostrość, po co ci siatka, i wszystkie te skomplikowane zagadnienia, których bez ekspertów w tej dziedzinie nie zrozumiemy. Większość z tego to praktyka, uczenie się co dla ciebie najlepsze, i znalezienie własnego stylu.

Powinniśmy uczyć się od tych którzy szlifowali latami swoje umiejętności fotograficzne. Moimi faworytami są szerokikadr.pl oraz fotobłysk.com , i sama nie wiem który z nich lepszy. Na fotobłysk.com autor bloga dzieli się wiedzą poprzez filmiki. Fajnie, nie?:D Podzieliłam linki do postów na polsko i angielskojęzyczne. Tak, tylko na te, z uwagi na moją niemożność zrozumienia podstaw fotografii w języku hiszpańskim, a tragicznie rozumiałam w języku francuskim 😀 haha. Mam nadzieję, że jakoś przydadzą wam się te posty. Podzielcie się swoimi ulubionymi blogami o tematyce fotograficznej. Czy są takie same jak moje? Życzę wam wesołej niedzieli i udanego początku tygodnia 😀

1. Jak wyostrzyć zdjęcie w GIMP Photoscape i Photoshopie
2. LOVE TO BE A PHOTOGRAPHER: LESSON #1
3. Fotografia ślubna – jak zacząć? Wywiad z Anitą Suchocką i start serii
4. Jak fotografować z wbudowaną lampą błyskową?
5. Jak ustawiać OSTROŚĆ?
6. Timing
7. Wpływ ogniskowej na zdjęcia
8. Jak robić dobre zdjęcia telefonem?
9. Jak fotografować telefonem?
10. Jak fotografować miasto nocą?
11. Jaki obiektyw wybrać?
12. Zamrażamy ruch
13. Poradnik fotograficzny: Jak uczyć się fotografii?
14. Mała głębia ostrości
15. Tryby pomiaru światła
16. Histogram – gwaracja prawidłowej ekspozycji
17. Choosing the right camera for you
18. Photography 101: ISO
19. Photography 101: Shutter Speed
20. Keeping Your Blog Photography Interesting: Styling and Composition
lub

C'est la vieDzisiaj nadprogramowy post bo strasznie kręci mnie ten przyszły wyjazd do stolicy Francji. Wybieram się 27-31 grudnia więc postanowiłam już teraz stworzyć zakładkę France i puścić wam informującego posta 🙂 Mam dziką nadzieję zobaczyć na własne oczy paryskie brasserie które kojarzy mi się z makaronikami i bagietką.

Powiem wam to co wiem o bagietkach. Co nieco 😉 Jest ona w 100% francuskim wynalazkiem. Choć dzisiaj rozeszła się po 4 stronach świata to komu z was nie kojarzy się ona z Francją? Zjada się w niej 30 milionów bagietek na dzień. Bagatela. Jest taki kraj w którym się zjada jej więcej.

💜 Baguette tradition

Tradycyjna paryska bagietka to tzw la baguette tradition lub pieszczotliwie tradi. Nazwa ta powstała dopiero 1993 roku kiedy to tradycyjne, rzemieślnicze, często rodzinne piekarnie były mocno zagrożone konkurencją ze strony pieczywa wypiekanego na skalę przemysłową. Gołym okiem widać, że ta tradycyjna bagietka różni się od tej sprzedawanej w supermarketach – rodzajem mąki wykorzystywanej do jej wypieku, która nie zawiera tylu dodatków i wymaga dłużej fermentacji.

lub

Azzedine Alaia - sylwetka projektantaDzień dobry moi drodzy! Ogromnie mi głupio jak się ostatnio zachowuję. Powinnam śledzić chociaż stronę internetową Vogue a ja przez ostatnie trzy tygodnie nawet nie zajrzałam na nią. Dopiero zajęcia z rysunku żurnalowego uświadomiły mi, że trzeba skądś wziąść sylwetki z wybiegu Więc w obroty poszła zakładka runway 🙂

A teraz nie powiem nic przyjemnego. Cztery dni temu 18 Listopada odszedł Azzedine Alaia, wybitny projektant mody 🙁 U niego ubierały się Michelle Obama,Tina Turner, Lady Gaga, Carla Bruni, Grace Jones, Kim Kardashian, Raquel Welch,Shakira, Madonna, Janet Jackson, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, Franca Sozzani, Isabelle Aubin oraz Carine Roitfeld. Alaia pracował z Elle a nie z Vogue dlatego bardzo ciekawy wywiad z nim znajdziemy w interentowym Elle. A teraz pokażę wam najciekawsze projekty geniusza jakim jest Azzedine.

Korzystałam ze strony vogue.com i pinteresta
lub

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszony przeze mnie konkurs „Moje pierwsze rozdanie” po zaciętej walce wygrała Lidia Pazdur. Jednoosobowe jury serdecznie gratuluje. Zwyciężczynię proszę o adres wysyłkowy 🙂 O ile starczy mi sił i inwencji będą następne konkursy 😉
lub