Miss Laura

Menu

Something about Christmas Eve in Europe

Hmm, dopiero się zorientowałam, że nie złożyłam Wam życzeń. Zatem życzę Wam moi czytelnicy wesołych Świąt, spędzonych tylko w gronie najbliższych. Zdrowia, przyjaciół, którzy zawsze będą przy Was i nigdy ni zawiodą. Prawdziwej miłości,takiej, która nie wygasa. Drugiej połówki, która będzie stała za Wami nawet wtedy, gdy cały świat będzie przeciw. Siły, aby podnieść się po każdym upadku. Wytrwałości w dążeniu do celów oraz, gdy jest ciężko. Spełnienia najskrytszych marzeń 🙂 I abyście byli szczęśliwi. no i czego jeszcze braknie? No jasne, że tak! bogatego Mikołaja 😀

Hmm, I just realized that I did not give you wishes. Therefore, I wish you my readers of Merry Christmas, spent only in the company of loved ones. Health, friends who will always be with you and will never disappoint you. True love, one that does not expire. The other half that will stand behind you even when the whole world will be against it. Strength to rise after each fall. Perseverance in pursuing goals and when it is hard. Fulfill your deepest dreams 🙂 And make you happy. what’s missing? Of course yes! rich Santa: DWigilia (łac. czuwanie) – początkowo oznaczała pewnie wiecie ale oczekiwanie. Dawniej w ten magiczny dzień obowiązywał post. Do stołu wigilijnego siadano, gdy zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona przypominać Gwiazdę Betlejemską prowadzącą pasterzy i magów do Betlejem. A teraz powiem Wam co się jada w Wigilię w Polsce i za granicą bo to są tak odmienne potrawy i ciekawe, że warto o nich wspomnieć. Aż chciałoby się je wszystkie wypróbować 😉

We Francji w Wigilię je się pasztet strasburskim z gęsiej lub kaczej wątróbki (foie gras), z ostrygami i wędzonym łososiem. Również jada się mięso drobiowe, zwłaszcza indyka.

Na wschodzie Polski i na Ukrainie pierwszą potrawą jest kutia – pszenica lub jęczmień z dodatkiem miodu, migdałami i śliwkami. Jest także podzielenie się opłatkiem, który jest symbolem przyjaźni i miłości, pojednania i przebaczenia.

W Szkocji tradycyjnie spożywa się owsiankę z whisky.

W Walii Calennig – jabłko, ustawione na trójnogu z patyczków, naszpikowane migdałami, goździkami i innymi przyprawami oraz przybrane zielenią. Chodzące po kolędzie dzieci ofiarowują je w zamian za małe datki.

W Szwecji tradycyjnie podaje się rozmoczoną suszoną rybę, galaretę,i chleb.

W Danii je się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gęś z jabłkami.

W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka

We Włoszech podaje się ravioli z mięsnym farszem i ciasto drożdżowe z korzeniami.

Christmas Eve (Latin Vigil) – initially meant probably you know but expectation. In the past, this fast was in force on this magical day. The Christmas Eve table was seated when the first star shone. It was meant to resemble the Star of Bethlehem who led shepherds and mages to Bethlehem. And now I will tell you what is eaten on Christmas Eve in Poland and abroad because these are so different dishes and interesting that it is worth mentioning them. Until you would like to try them all 😉

In France, on Christmas Eve, you eat the liver pâté from goose or duck liver (foie gras), with oysters and smoked salmon. Poultry meat is also eaten, especially turkey.

In the east of Poland and Ukraine, the first dish is kutia – wheat or barley with the addition of honey, almonds and plums. It is also to share the wafer, which is a symbol of friendship and love, reconciliation and forgiveness.

In Scotland, it is traditionally eaten with whiskey porridge.

In Wales Calennig – apple, set on a tripod with sticks, full of almonds, cloves and other spices and garnished with greenery. Children who are going for a car offer them in return for small donations.

In Sweden, soggy dried fish, jelly and bread are traditionally served.

In Denmark, you eat sweet rice with cinnamon and a baked goose with apples.

In Austria, there is a carp or duck on the Christmas table

In Italy, ravioli with meat stuffing and yeast dough with roots are served.
lub

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *