Miss Laura

Menu

Mughal-E-Azam - hindi old film for winter

Mughal-E-Azam to wielki bollywoodzki epos historyczny i dramat miłosny z epoki Wielkich Mogołów(XVIw.), zrealizowany w 1960 roku. W rolach głównej Dilip Kumar i Madhubala – sławni aktorzy klasycznego kina indyjskiego. Film produkowano aż dziewięć lat!

XVI wiek. Wielki cesarz Mogołów Akbar rządzi milionami ludzi. Godnie nosi imię Opiekuna Świata i pozwala się nazywać Cieniem Boga, ale w swoim sercu doświadcza głębokiej bezsilności. On władca całych Indii nie może mieć tego, co ma tylu jego poddanych. Pokornie parząc gołe stopy o rozgrzany piasek pustyni pielgrzymuje więc do pustelni, by tam wznosząc ręce ku górze wymodlić syna. I Bóg spełnia jego pragnienie. Na świat przychodzi Salim. Długo oczekiwane dziecko łatwo rozpieścić, chronić je, zbyt mu dogadzać. Pragnąc wychować syna na twardego wojownika, przyszłego władcę imperium Akbar ku rozpaczy matki odsyła Salima na wojnę. Przez kilkanaście lat oddalony od domu Salim staje się nieustraszonym wojownikiem. Jego powrót uszczęśliwia matkę. Wkrótce jednak inna kobieta, piękna tancerka Anarkala zajmuje serce księcia Salima. Czy mimo wyraźnego zakazu rodziców Salim poślubi ukochaną kobietę?

Najsławniejsza scena tańca niewolnicy przed cesarzem rozgrywa się w Pałacu Luster w Dżajpurze. Widzimy w niej tańczącą Madhubalę, a słyszymy śpiew Lata Mangeshkar: „pokochałam, więc czego mam się obawiać?”. Film nakręcono jako czarno-biały. Ta scena była jedną z trzech w Technicolorze. W 2004 roku film poddano rekonstrukcji i sztucznie pokolorowano. W 2005, Indiatimes Movies film zaliczono do 25 najbardziej godnych uwagi filmów Bollywoodu, (Top 25 Must See Bollywood Films).

„Na tym świecie obdarzamy miłością tylko raz.
Pogrążeni w jej bólu żyjemy i z tym bólem umieramy.
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Pokochałam.
Pokochałam, a to przecież nie zbrodnia.
Pokochałam.
Pokochałam, a to przecież nie zbrodnia.
Czemu więc mam zmilczeć swe westchnienia?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Dziś zdradzę wam tajemnicę, jaką skrywam w sercu.
Nawet jeśli świat odbierze mi za to życie.
Dziś zdradzę wam tajemnicę, jaką skrywam w sercu.
Nawet jeśli świat odbierze mi za to życie
Skoro świat spostrzega śmierć,
Skoro świat spostrzega śmierć,
Czemu mam umierać,
Zdławiwszy mą tajemnicę.
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?

Moje serce zawsze będzie go pragnąć.
A płomień miłości na tym dworze jarzyć się jak lampa.
Moje serce zawsze będzie go pragnąć
A płomień miłości na tym dworze jarzyć się jak lampa.
W miłości żyć i w miłości spłonąć.
W miłości żyć i w miłości spłonąć.
Cóż innego pozostało?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Naszej miłości nie mogę zmilczeć.
Głoszę ją na cztery strony świata.
Naszej miłości nie mogę zmilczeć.
Głoszę na cztery strony świata.
Nie mogę skryć jej przed Bogiem,
Czemu mam skrywać przed ludźmi?
Nie mogę skryć jej przed Bogiem,
Czemu mam skrywać przed ludźmi?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?
Pokochałam, a to przecież nie zbrodnia
Czemu więc mam zmilczeć swe westchnienia?
Ale skoro pokochałam, to po co strach?
Skoro pokochałam, po co strach?”

tłumaczenie z hunterwaalii

Mughal-E-Azam to jedyny film hindi z lat 60. dostępny na UT z napisami w języku angielskim. Podaję tutaj link Mughal – E – Azam

Czy zgadzacie się z tym o czym śpiewa piękna Anarkala? Kocha się tylko raz?

Mughal-E-Azam is a great Bollywood historical epic and a love drama from the time of the Great Mughals (XVI century), realized in 1960. In the main roles Dilip Kumar and Madhubala – famous actors of classical Indian cinema. The film was produced for nine years.

XVI century. The great Emperor Mughal Akbar rules millions of people. He is worthy a name of the Protector of the World and allows himself to be called the Shadow of God, but in his heart he experiences a deep powerlessness. He, the ruler of all India, can not have what so many of his subjects have. He humbly burns his bare feet to the hot sand of the desert, so he pilgrims to the hermitage to raise his hands up to pray for his son. And God fulfills his desire. Salim comes to the world. The long-awaited child is easy to spoil, protect it, give him too much pleasure. Wanting to raise his son as a tough warrior, the future ruler of the Akbar empire, he sends Salim back to war for his mother’s despair. For a dozen or so years away from the house Salim becomes a fearless warrior. His return makes his mother happy. Soon, however, another woman, the beautiful dancer Anarkala takes the heart of Prince Salima. Will Salim marry a beloved woman despite the clear ban on parents?
The most famous slave dance scene in front of the Emperor is played at the Luster Palace in Jaipur. We see in it a dancing Madhubala, and we hear the song of Lata Mangeshkar: „I loved, so what should I fear?”. The film was shot in black and white. This scene was one of three in Technicolor. In 2004, the film was reconstructed and artificially colored. In 2005, Indiatimes Movies, the film was ranked among the 25 most notable films of Bollywood (Top 25 Must See Bollywood Films).

„In this world, we give love only once.
We are alive in her pain and we die with this pain.
But since I fell in love, why fear?
Since I loved, why fear?
I fell in love.
I fell in love, and this is not a crime.
I fell in love.
I fell in love, and this is not a crime.
Why, then, should I silence my sighs?
But since I fell in love, why fear?
Since I loved, why fear?
Since I loved, why fear?
Today I will reveal to you the secret that I hide in my heart.
Even if the world takes my life for it.
Today I will reveal to you the secret that I hide in my heart.
Even if the world picks me up for this life
If the world sees death,
If the world sees death,
Why should I die,
Having strangled my secret.
But since I fell in love, why fear?

Mughal-E-Azam is the only hindi movie from the 1960s available on UT with subtitles in English. I give here a link Mughal – E – Azam

Do you agree with what Anarkala is singing about? She loves only once?

Lyrics: Anoushka Shankar – Beloved

lub

1 komentarz

Raspberry Eveline
25 Grudzień, 2017
20:54:51
Kiedyś oglądałam hollywoodzkie kino - teraz nie mam na to czasu,gdyż ich filmy trwają średnio 3h 😉 Tego jeszcze nie oglądałam,ale przyznam,że opis zachęcający

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *